Skip navigation MENU

Support & Expertise

Alle vestigingen worden ondersteund door de Support & Expertise teams. We hebben een team Back Office, HR, Marketing en Finance.

Back Office
Team Back Office doet de financiële administratie van alle vestigingen van Westerduin. Dit team zit gevestigd in Ede.
Contact: 0342-231111 of backoffice@westerduingroep.nl.

HR
Is verantwoordelijk voor het aantrekken, belonen en beoordelen van personeel en adviseren directie. Dit team zit gevestigd in Barneveld.
Contact: 0342-231110 of info@westerduingroep.nl.

Marketing & Communicatie
Doet de interne en externe communicatie. Houdt zich daarnaast bezig met online data en adviseert vestigingen. Dit team zit gevestigd in Barneveld.
Contact: 0342-231110 of marketing@westerduingroep.nl.

Finance
Houdt zich bezig met alles wat de maken heeft met debiteuren, crediteuren en salarisadministratie. Dit team zit gevestigd in Barneveld.
Contact: 0342-231110 of administratie@westerduingroep.nl.